КОРПОРАЦИЙН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН  БҮТЭЭГДЭХҮҮН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  ТОГТОЛЦОО  ОЛОН УЛСАД  ҮНЭЛЭГДЛЭЭ
2019-11-06

КОРПОРАЦИЙН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТОГТОЛЦОО ОЛОН УЛСАД ҮНЭЛЭГДЛЭЭ

naraa naraa
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТОГТОЛЦОО:Тусгай дүрэм журмаар тогтоосон нэг
шаардлагад хамрагдах бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох схемээс бүрдэнэ Барилга Архитектур
Корпорацийн бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын тогтолцоо (PAC)-ын олон улсын
үнэлгээнд амжилттай хамрагдснаар: Барилгын материалын үндэсний баталгаажуулалтын
тогтолцоо олон улсын түвшинд нийцсэн болохоо нотлон харуулснаас гадна үндэсний
барилгын материал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг баталгаажуулан,
корпорацын чадавхийг үндэсний болон олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрсөн хэрэг.
Ингэснээр барилгын материалын үндэсний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хилийн чанадад гарахад
давтан баталгаажуулалтаар орох шаардлаггүй болж хүнд суртал, нэмэлт зардлыг багасган,
бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаагаа  улaм чанаржуулахад түлхүү анхаарахыг
 үүрэг болгож байна.
СХЕМ ЭЗЭМШИГЧ НЬ:
Схемийн зорилго, агуулга, нэгдмэл байдлыг хангасан, схемийг сахин сайжруулах чадвартай, схемийг хэрэгжүүлэх хууль эрхзүйн боломжтой
схемийн агуулгыг баримтжуулж чаддаг, схем боловсруулах техникийн болон
тохирлын үнэлгээний ур чадвартай хүмүүсээс бүрдсэн хуулийн этгээд байна.
СХЕМ ЭЗЭМШИГЧ  ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ:
Үйлчлүүлэгч өөрөө хэрэглэх бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулах, баталгаажуулалтын байгууллага. Нэг буюу хэсэг баталгаажуулалтын схем боловсруулж зохицуулсан байгууллага эсвэл худалдааны нийгэмлэг зэрэг байгууллагууд байна.